۷ سوال قدرتمند که به شما کمک میکند اهداف زندگی خود را پیدا کنید

آیا از اهداف خود را در زندگی آگاهید؟ شما هم مثل بسیاری از مردم موفقیت زیاد رو در پول ،امرار معاش مناسب و معقول میدانید؟ یا شادی، روابط مثبت و توانایی کمک و مراقبت از اطرافیانتان؟ اگر هنوز هم داری تلاش میکنی که اهداف زندگیتو پیدا کنی با جواب دادن به این ۷ سوال قدرتمند […]

۵ حسرت انسانها در هنگام مرگ

۵حسرت انسانها در هنگام مرگ   از رویا بیدار شو تا حسرت لحظه های زندگی را نخوری   حسرت مرگ شاید امروز شاید یک ساعت دیگر شاید یک دقیقه دیگر شاید یک ثانیه دیگر و شاید یک صدم ثانیه دیگر مرگ در انتظار من یا شما دوست عزیز باشد مرگ برای اکثر افراد رویایی تیره […]